Scroll to navigation

dselect.cfg(5) dpkg suite dselect.cfg(5)

NAMN

dselect.cfg - inställningsfil för dselect

BESKRIVNING

Filen innehåller förvalda inställningar för dselect. Varje rad består av en ensam flagga som är exakt densamma som en normal kommandoradsflagga för dselect, förutom de inledande bindestrecken vilka inte används här. Citattecken runt flaggvärden tas bort. Kommentarer är tillåtna genom att inleda en rad med nummertecken (”#”).

FILER

/etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*

/etc/dpkg/dselect.cfg

~/.dselect.cfg

SE ÄVEN

dselect(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9