Scroll to navigation

dpkg-shlibdeps(1) dpkg suite dpkg-shlibdeps(1)

NAAM

dpkg-shlibdeps - substitutievariabelen genereren over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken

OVERZICHT

dpkg-shlibdeps [optie...] [-e] programma [optie...]

BESCHRIJVING

dpkg-shlibdeps berekent de afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken voor de programma's die genoemd worden in zijn argumenten. De afhankelijkheden worden in het bestand met substitutievariabelen debian/substvars toegevoegd als variabelenaam shlibs:afhankelijkheidsveld, waarbij afhankelijkheidsveld de naam van een afhankelijkheidsveld is. Eventuele andere variabelen die met shlibs: beginnen worden uit het bestand verwijderd.

dpkg-shlibdeps heeft twee mogelijke informatiebronnen om afhankelijkheidsinformatie te genereren, ofwel symbols-bestanden ofwel shlibs-bestanden. Voor elke binair pakket dat dpkg-shlibdeps analyseert, zoekt het de lijst van bibliotheken op waarmee het gelinkt is. Vervolgens zoekt het voor iedere bibliotheek ofwel het symbols-bestand of het shlibs-bestand (indien het eerste niet bestaat of indien debian/shlibs.local de relevante afhankelijkheidsinformatie bevat) op. Beide bestanden worden verondersteld geleverd te worden door het bibliotheekpakket en zouden dus te vinden moeten zijn als /var/lib/dpkg/info/pakket.symbols of /var/lib/dpkg/info/pakket.shlibs. De naam van het pakket wordt in twee stappen gevonden: het bibliotheekbestand opzoeken op het systeem (er wordt in dezelfde mappen gezocht als die welke ld.so zou gebruiken) en dan dpkg -S bibliotheekbestand gebruiken om het pakket op te zoeken dat de bibliotheek levert.

Symboolbestanden

Symboolbestanden bevatten fijnmazige afhankelijkheidsinformatie door voor ieder symbool dat de bibliotheek exporteert, de minimumvereiste op te geven. Het script tracht een symboolbestand dat bij een bibliotheekpakket hoort op de volgende plaatsen te vinden (het eerste dat gevonden wordt, wordt gebruikt):

Informatie over gedeelde bibliotheken die gegenereerd werd door het huidige bouwproces dat ook dpkg-shlibdeps aanriep. Zij worden gegenereerd door dpkg-gensymbols(1). Ze worden enkel gebruikt als de bibliotheek aangetroffen wordt in de bouwboom van een pakket. Het bestand symbols in die bouwboom heeft voorrang op symboolbestanden van andere binaire pakketten.
/etc/dpkg/symbols/pakket.symbols.arch
/etc/dpkg/symbols/pakket.symbols
Systeemspecifieke vervangingsinformatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken. arch is de architectuur van het huidige systeem (verkregen door dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).
Door een pakket verstrekte informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken. Tenzij anders bepaald door --admindir, zijn deze bestanden te vinden in /var/lib/dpkg.

Tijdens het doorzoeken van de door al de programma's gebruikte symbolen, onthoudt dpkg-shlibdeps van elke bibliotheek de (hoogste) minimale versie die nodig is. Op het eind van het proces is het in staat voor elke gebruikte bibliotheek uit te schrijven wat de minimale vereiste is (in de veronderstelling dat de informatie uit de symbols-bestanden accuraat is).

Bij wijze van beschermende maatregel kan een symbols-bestand een meta-informatieveld Build-Depends-Pakket bevatten. Dan zal dpkg-shlibdeps de door het corresponderende pakket vereiste minimale versie halen uit het veld Build-Depends en deze versie gebruiken als ze hoger is dan de minimale versie die berekend werd via het doorzoeken van symbolen.

Shlibs-bestanden

Shlibs-bestanden koppelen rechtstreeks een bibliotheek aan een vereiste (zonder naar de symbolen te kijken). Dit is dus dikwijls strikter dan echt nodig, maar erg veilig en gemakkelijk te hanteren.

De afhankelijkheidsrelaties tot een bibliotheek worden op verschillende plaatsen opgezocht. Het eerste bestand dat informatie biedt over de bibliotheek in kwestie, wordt gebruikt:

Pakket-eigen vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken.
/etc/dpkg/shlibs.override
Systeemspecifieke vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken.
Informatie over gedeelde bibliotheken die gegenereerd werd door het huidige bouwproces dat ook dpkg-shlibdeps inriep. Ze wordt enkel gebruikt als de bibliotheek aangetroffen wordt in de bouwboom van het pakket. Het shlibs-bestand in die bouwboom heeft voorrang op shlibs-bestanden van andere binaire pakketten.
Door een pakket verstrekte informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken. Tenzij anders bepaald door --admindir, zijn deze bestanden te vinden in /var/lib/dpkg.
/etc/dpkg/shlibs.default
Systeemspecifieke standaardinformatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken.

De uitgelichte afhankelijkheden worden dan rechtstreeks gebruikt (behalve als ze uitgefilterd werden omdat ze als duplicaten onderkend werden of als zwakker dan een andere afhankelijkheid).

OPTIES

Argumenten die geen opties zijn, worden door dpkg-shlibdeps geïnterpreteerd als namen van programma's, net alsof ze opgegeven werden als -eprogramma.

De gepaste afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken die nodig zijn voor programma, toevoegen. Deze optie kan meermaals gebruikt worden.
map vooraan toevoegen aan de lijst van mappen waarin naar particuliere gedeelde bibliotheken gezocht moet worden (sinds dpkg 1.17.0). Deze optie kan meermaals gebruikt worden.

Opmerking: gebruik deze optie in de plaats van het instellen van LD_LIBRARY_PATH, aangezien die omgevingsvariabele gebruikt wordt om de runtime linker aan te sturen. Daarvan misbruik maken om de paden van gedeelde bibliotheken in te stellen tijdens het bouwen van het programma, kan problematisch zijn, bijvoorbeeld bij het cross-compileren.

Afhankelijkheidsinformatie opgeven die toegevoegd moet worden aan het afhankelijkheidsveld afhankelijkheidsveld van het bestand control. (De afhankelijkheidsinformatie voor dit veld wordt in de variabele shlibs:dependency-field geplaatst.)

De optie -dafhankelijkheidsveld heeft uitwerking voor alle programma's na de optie tot aan het volgende -dafhankelijkheidsveld. Het standaard afhankelijkheidsveld is Depends.

Indien hetzelfde afhankelijkheidsitem (of set van alternatieven) te vinden is in meer dan een van de herkende namen voor afhankelijkheidsvelden Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances of Suggests, zal dpkg-shlibdeps de afhankelijkheid automatisch uit alle velden verwijderen, behalve uit het veld dat de belangrijkste afhankelijkheid vertegenwoordigt.

Substitutievariabelen beginnen met variabelenaamprefix: in plaats van met shlibs:. Op dezelfde wijze worden eventuele substitutievariabelen die beginnen met variabelenaamprefix: (in plaats van met shlibs:), verwijderd uit het bestand met substitutievariabelen.
De instellingen in verband met substitutievariabelen weergeven op de standaarduitvoer (of in bestandsnaam als die opgegeven werd; sinds dpkg 1.17.2), eerder dan ze toe te voegen aan het bestand met substitutievariabelen (standaard is dat debian/substvars).
De voorrang geven aan informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken die gemarkeerd werd als geldend voor het opgegeven pakkettype. Indien er geen gemarkeerde informatie te vinden is, wordt teruggevallen op niet-gemarkeerde informatie. Het standaardpakkettype is deb. Informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken wordt gemarkeerd als geldend voor een bepaald type door ze te laten voorafgaan door de naam van dat type, een dubbele punt en witruimte.
Vervangende informatie over afhankelijkheidsrelaties tot gedeelde bibliotheken lezen uit lokaal-shlibs-bestand in plaats van uit debian/shlibs.local.
Substitutievariabelen opschrijven in substvars-bestand. Standaard is dat debian/substvars.
De breedsprakige modus inschakelen (sinds dpkg 1.14.8). Talrijke berichten worden weergegeven om uit te leggen wat dpkg-shlibdeps doet.
Het pakket uitsluiten van de gegenereerde afhankelijkheden (sinds dpkg 1.14.8). Dit is nuttig om een afhankelijkheid van zichzelf te vermijden voor pakketten die binaire bestanden van het type ELF aanleveren (programma's of bibliotheekuitbreidingen), waarbij die binaire bestanden gebruik maken van een bibliotheek die in hetzelfde pakket te vinden is. Deze optie kan meermaals gebruikt worden om meerdere pakketten uit te sluiten.
Eerst zoeken in pakket-bouwmap bij het zoeken naar een bibliotheek (sinds dpkg 1.14.15). Dit is nuttig als het broncodepakket meerdere varianten van dezelfde bibliotheek bouwt en u zeker wilt zijn dat u de afhankelijkheden krijgt van een specifiek binair pakket. U kunt deze optie meermaals gebruiken: mappen zullen in de opgegeven volgorde doorzocht worden vooraleer gezocht wordt in de mappen van andere binaire pakketten.
pakketbouwmap overslaan bij het zoeken naar shlibs-, symbolen- en gedeelde bibliotheek-bestanden (sinds dpkg 1.18.5). U kunt deze optie meermaals gebruiken.
Het niet als een mislukking beschouwen als voor een gedeelde bibliotheek geen afhankelijkheidsinformatie gevonden kan worden (sinds dpkg 1.14.8). Het wordt afgeraden om deze optie te gebruiken. Alle bibliotheken zouden afhankelijkheidsinformatie moeten verschaffen (ofwel via shlibs-bestanden of via symboolbestanden), zelfs als die nog niet door andere pakketten gebruikt wordt.
waarde is een bit-veld dat aangeeft welke set waarschuwingen dpkg-shlibdeps kan geven (sinds dpkg 1.14.17). Bit 0 (waarde=1) activeert de waarschuwing “symbool sym dat door binair-bestand gebruikt wordt, werd in geen enkele bibliotheek aangetroffen”, bit 1 (waarde=2) activeert de waarschuwing “pakket zou een nutteloze afhankelijkheid kunnen vermijden” en bit 2 (waarde=4) activeert de waarschuwing “binair-bestand zou niet gelinkt moeten worden met bibliotheek”. De standaard-waarde is 3: standaard zijn de eerste twee waarschuwingen geactiveerd, de laatste niet. Stel de waarde in op 7 indien u wilt dat alle waarschuwingen geactiveerd worden.
Een andere locatie opgeven voor de database van dpkg (sinds dpkg 1.14.0). De standaardlocatie is /var/lib/dpkg.
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
De versie tonen en afsluiten.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

DIAGNOSTIEK

Waarschuwingen

Aangezien dpkg-shlibdeps de set symbolen analyseert die gebruikt wordt door elk binair bestand uit het gegeneerde pakket, is het in staat om in verschillende gevallen waarschuwingen te geven. Zij geven u informatie over zaken die in het pakket verbeterd kunnen worden. In de meeste gevallen hebben die verbeteringen rechtstreeks betrekking op de broncode van de toeleveraar (upstream). In aflopende volgorde van belangrijkheid volgen hierna de waarschuwingen die u kunt krijgen:

Het aangegeven symbool werd niet aangetroffen in de bibliotheken die met het binair bestand gelinkt werden. Hoogstwaarschijnlijk is binair-bestand een bibliotheek die gelinkt moet worden met een andere bibliotheek tijdens het bouwproces (optie -lbibliotheek van de linker).
Het aangegeven symbool werd niet aangetroffen in de bibliotheken die gelinkt zijn met het binair bestand. Hoogstwaarschijnlijk is het binair-bestand een uitbreiding (plug-in) en wordt het symbool ter beschikking gesteld door het programma dat deze uitbreiding laadt. In theorie heeft een uitbreiding geen SONAME, maar dit binair bestand heeft er wel een en in die hoedanigheid kon het niet met zekerheid geïdentificeerd worden als een uitbreiding. Het feit evenwel dat het binaire bestand opgeslagen wordt in een niet-publieke map is een sterke aanwijzing dat het niet om een gewone gedeelde bibliotheek gaat. Indien het binaire bestand effectief een uitbreiding is, mag u deze waarschuwing negeren. Maar er bestaat altijd een kans dat het om een echte bibliotheek gaat en dat programma's die ermee linken gebruik manken van een RPATH waardoor de dynamische lader ze kan vinden. In dat geval gaat het om een defecte bibliotheek en moet het defect gerepareerd worden.
Geen enkel van de binaire-bestanden die gelinkt werden met bibliotheek gebruikt een symbool dat door de bibliotheek aangeleverd wordt. Door al de binaire bestanden te repareren zou u de afhankelijkheidsrelatie die verband houdt met deze bibliotheek, kunnen vermijden (tenzij dezelfde afhankelijkheid ook gegenereerd wordt door een andere bibliotheek die echt gebruikt wordt).
Identiek dezelfde waarschuwing als hierboven, maar dan voor meerdere programma's.
Het binair-bestand is gelinkt met een bibliotheek die het niet nodig heeft. Dit is geen probleem, maar er kan een kleine prestatiewinst bekomen worden wat de laadtijd van het binair bestand betreft, door deze bibliotheek niet met dit binair bestand te koppelen. Deze waarschuwing controleert dezelfde informatie als de voorgaande, maar doet dit voor elk binair bestand in plaats van de toets globaal uit te voeren voor alle geanalyseerde binaire bestanden.

Fouten

dpkg-shlibdeps zal mislukken als het een publieke bibliotheek die door een binair bestand gebruikt wordt, niet kan vinden of indien er geen afhankelijkheidsinformatie (ofwel een shlibs-bestand of een symboolbestand) aan die bibliotheek gekoppeld is. Een publieke bibliotheek heeft een SONAME en heeft een versienummer (lib-iets.so.X). Een private bibliotheek (zoals een uitbreiding - plug-in) zou geen SONAME mogen hebben en heeft geen versienummer nodig.

Het binair-bestand gebruikt een bibliotheek met de naam soname-van-bibliotheek, maar dpkg-shlibdeps heeft de bibliotheek niet kunnen vinden. dpkg-shlibdeps legt als volgt een lijst van te controleren mappen aan: mappen die vermeld worden in het RPATH van het binair bestand, mappen die toegevoegd werden via de optie -l, mappen die vermeld worden in de omgevingsvariabele LD_LIBRARY_PATH, kruismultiarch-mappen (bijv. /lib/arm64-linux-gnu, /usr/lib/arm64-linux-gnu), standaard publieke mappen (/lib, /usr/lib), mappen vermeld in /etc/ld.so.conf en verouderde multibibliotheekmappen (/lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Daarna controleert het die mappen binnenin de bouwboom van het binaire pakket dat geanalyseerd wordt, binnenin de pakketbouwbomen die met de commandoregeloptie -S opgegeven werden, binnenin de bouwbomen van andere pakketten die een bestand DEBIAN/shlibs of DEBIAN/symbols hebben en tenslotte in de basismap. Als de bibliotheek in geen enkele van die mappen aangetroffen wordt, krijgt u deze foutmelding.

Indien de niet-gevonden bibliotheek zich in een private map van hetzelfde pakket bevindt, dan moet u die map toevoegen met de optie -l. Als ze zich bevindt in een ander binair pakket dat gebouwd wordt, moet u erop letten dat het bestand shlibs/symbols van dat pakket reeds gemaakt is en dat -l de gepaste map bevat als ze zich ook in een private map bevindt.

De bibliotheek die binair-bestand nodig heeft, werd door dpkg-shlibdeps in bibliotheekbestand gevonden, maar dpkg-shlibdeps was niet in staat vereisteninformatie voor die bibliotheek te vinden. Om vereistengegevens te vinden heeft het geprobeerd de bibliotheek op te zoeken in een Debian pakket met behulp van dpkg -S bibliotheekbestand. Daarna heeft het de overeenkomstige shlibs- en symbols-bestanden nagekeken in /var/lib/dpkg/info/ en in de verschillende bouwbomen van het pakket (debian/*/DEBIAN/).

Deze mislukking kan veroorzaakt worden door een slecht of ontbrekend shlibs- of symbols-bestand in het pakket van de bibliotheek. Ze kan zich ook voordoen als de bibliotheek gebouwd wordt binnen hetzelfde broncodepakket en de shlibs-bestanden nog niet aangemaakt zijn (in dat geval moet u debian/rules repareren zodat de shlibs gemaakt worden voordat dpkg-shlibdeps ingeroepen wordt). Een slecht RPATH kan er ook toe leiden dat de bibliotheek te vinden is onder een niet-conforme naam (bijvoorbeeld /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.0.9.8 in plaats van /usr/lib/libssl.so.0.9.8), die aan geen enkel pakket gekoppeld is. dpkg-shlibdeps tracht dit te omzeilen door terug te vallen op een conforme naam (met behulp van realpath(3)), maar dit lukt niet altijd. Het is altijd het beste om het RPATH van het binair bestand uit te zuiveren om problemen te voorkomen.

Het inroepen van dpkg-shlibdeps in de breedsprakige modus (-v) zal veel meer informatie geven over waar het programma de afhankelijkheidsinformatie tracht te vinden. Dit kan nuttig zijn indien u niet begrijpt waarom u deze foutmelding krijgt.

ZIE OOK

deb-substvars(5), deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

2022-07-01 1.21.9