Scroll to navigation

dpkg-mergechangelogs(1) dpkg suite dpkg-mergechangelogs(1)

NAMN

dpkg-mergechangelogs - trevägssammanslagning av Debianändringsloggar

SYNOPS

dpkg-mergechangelogs [flaggor...] gammal ny-a ny-b [ut]

BESKRIVNING

Programmet kommer använda de 3 angivna versionerna av Debianändringsloggen för att skapa en sammanslagen ändringsloggfil. Den skapade ändringsloggen sparas i filen ut eller skrivs ut på standard ut om den parametern inte anges.

Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte stå i konflikt med varandra, de slås helt enkelt ihop i rätt ordning (enligt minskade versionsnummer). När --merge-prereleases används ignoreras versionsnumret efter det sista tilde-tecknet, så att 1.0-1~exp1 och 1.0-1~exp5 anges vara samma post. När samma versionsnummer är tillgänglig i både ny-a och ny-b görs ett försök på en vanlig radbaserad trevägssammanslagning (förutsatt att modulen Algorithm::Merge är tillgänglig — den ingår i paketet libalgorithm-merge-perl — om inte får du en global konflikt på innehållet i posten).

FLAGGOR

Ignorera versionsnummer när poster markeras som UNRELEASED (ej släppt, sedan dpkg 1.21.0).

Detta är användbart när du har avvikande utveckning för versioner som ännu inte har givits ut. Om till exempel 2.1-1 har givits ut och det uvecklas för den nya 2.2-1 och sedan 2.3-1, så kan det vara lämpligt att i slutändan bara ha en sammanslagen post för 2.3-1 som även innehåller all utveckling gjord i 2.2-1.

Ignorera delen efter det sista tilde-tecknet i versionsnumret vid versionsjämförelse för att ta reda på om två poster anses vara densamma eller inte.

Det kan vara användarbart om du använder samma ändringsloggpost men ökar versionsnumret med jämna mellanrum. Till exempel kanske du har 2.3-1~exp1, 2.3-1~exp2, ... fram till den officiella utgåvan 2.3-1 och de har alla samma ändringsloggpost som har växt fram över tid.

Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

BEGRÄNSNINGAR

Allt som inte tolkas av Dpkg::Changelog försvinner under sammanslagningen. Det kan gälla saker som kommentarer som inte skulle vara där, osv.

INTEGRATION MED GIT

Om du vill använda det här programmet för att slå ihop Debianändringsloggar i ett Git-arkiv måste du först registrera en ny sammanslagningsdrivrutin (merge driver) i .git/config eller ~/.gitconfig:

 [merge "dpkg-mergechangelogs"]
    name = debian/changelog-sammanslagningsdrivrutin
    driver = dpkg-mergechangelogs -m %O %A %B %A

Därefter måste du ställa in merge-attributet på debian/changelog-filen, antingen i .gitattributes i själv arkivet, eller i .git/info/attributes:

 debian/changelog merge=dpkg-mergechangelogs

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8