Scroll to navigation

dpkg-genbuildinfo(1) dpkg suite dpkg-genbuildinfo(1)

NAMN

dpkg-genbuildinfo - skapa Debians .buildinfo-filer

SYNOPS

dpkg-genbuildinfo [flagga...]

BESKRIVNING

dpkg-genbuildinfo läser information från ett uppackat och byggt Debiankällkodsträd och från de filer det har genererat, och genererar en styrfil som beskriver byggmiljön och byggartifakterna (.buildinfo-filen).

Kommandot introducerades i dpkg 1.18.11.

FLAGGOR

Anger bygg-typ från en kommaavdelad lista över komponenter.

Tillåtna värden är:

Genererar bygginformation, inkluderande okvalificerade byggberoenden (Build-Depends) och arkitekturspecifika byggberoenden (Build-Depends-Arch).
Genererar bygginformation, inkluderande okvalificerade byggberoenden (Build-Depends) och arkitekturoberoenden byggberoenden (Build-Depends-Indep).
Praktiskt taget ignorerad; skapar bygginformation med bara de okvalificerade byggberoendena (Build-Depends).
Skapar bygginformation med alla tre typer byggberoenden. Detta är ett alias för any,all.
Skapar bygginformation med alla tre typer byggberoenden. Detta är ett alias för any,all,source, och samma som standardfallet när inga byggflaggor anges.
Anger huvudkällkodsstyrfilen som information ska läsas från. Standardvärdet är debian/control.
Anger ändringsloggfilen som information ska läsas från. Standardvärdet är debian/changelog.
Anger var listan över filer som har producerats av bygget är, istället för att använda debian/files.
Anger format på ändringsloggen. Se dpkg-parsechangelog(1) för information om alternativa format.
Skriv buildinfo-filen på standard ut (eller filnamn, om angivet), i stället för till kat/källkodsnamn_binärversion_ark.buildinfo (där förvalet för kat är .. eller insändningskatalog om -u användes).
Se efter filer som ska sändas in i insändningskatalog istället för .. (dpkg-genchanges måste kunna se dessa filer så att det kan lägga in deras storlekar och kontrollsummor i .buildinfo-filen).
Förvalet är att inte skriva fältet Build-Kernel-Version.

Ange den här flaggan (sedan dpkg 1.19.0) för att alltid skriva fältet Build-Kernel-Version när .buildinfo genereras.

Förvalet är att bara skriva fältet Build-Path om aktuell katalog startar med ett tillåtet mönster.

På Debian och derivat träffar mönstret på /build/ i början av sökvägsnamnet.

Ange den här flaggan för att alltid skriva fältet Build-Path när .buildinfo genereras.

Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.
dpkg-genchanges kan generera informativa meddelanden på standard fel. -q undertrycker dessa meddelanden.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Den här variabeln kan aanvändas för att aktivera eller inaktivera olika funktioner som påverkar den information som tas med i filen .buildinfo, via flaggan buildinfo (sedan dpkg 1.18.19). Flaggan innehåller en kommaavdelad lista över funktioner, inledda med modifieringstecknen ”+” eller ”-”, för att ange om de ska aktiveras eller inaktiveras. Specialfunktionen ”all” kan användas för att aktivera eller inaktivera alla andra funktioner. Funktionen ”path” styr huruvida fältet Build-Path ska tas ovillkorligen med.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

FILER

Listan över genererade filer. dpkg-genbuildinfo läser data här när .buildinfo-filen skapas.

SE ÄVEN

deb-buildinfo(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8