Scroll to navigation

deb-postrm(5) dpkg suite deb-postrm(5)

NAMN

deb-postrm - paketutvecklarskript som körs efter borttagning

SYNOPS

DEBIAN/postrm

BESKRIVNING

Ett paket kan utföra flera åtgärder efter borttagning via utvecklarskript, genom att ta med en körbar fil postrm i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/postrm när paketet skapas).

Skriptet kan anropas på följande sätt:

Efter att paketet tagits bort.
Efter att paketet har raderats helt.
Efter att paketet har uppgraderats.
Om ovanstående upgrade-anrop misslyckas.

ny-version sänds endast sedan dpkg 1.18.5.

Efter att alla filer i paketet har ersatts.
Om preinst misslyckas under install (installation).
Om preinst misslyckas install (installation) vid uppgradering av borttagna paket.

ny-version sänds endast sedan dpkg 1.18.5.

Om preinst misslycas vid upgrade (uppgradering).

ny-version sänds endast sedan dpkg 1.18.5.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8