Scroll to navigation

orphaner(8) orphaner(8)

NAZWA

orhaner - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

orphaner [--help|--purge] [deborphan options]

OPIS

orphaner jest przyjemnym interfejsem programu deborphan wyświetlającym listę osieroconych pakietów używając okienek dialog lub whiptail. Pakiety mogą zostać wybrane do usunięcia przez apt-get, który będzie wywołany, aby usunąć pakiety. Po usunięciu pobierana jest nowa lista osieroconych pakietów. Program kończy się albo po naciśnięciu przycisku "Anuluj", albo gdy nie wybrano żadnego pakietu do usunięcia.

Po usunięciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone zostaną pokazane na górze listy i zostaną oddzielone od starej listy pakietów za pomocą linii +++++.

Orphaner ma także dwa dodatkowe przyciski "Symulacja" i "Pomoc". "Symulacja", zgodnie ze swą nazwą, tylko symuluje usuwanie pakietów ipokazuje wyniki, które by się pojawiły po rzeczywistym usunięciu. Tak więc, pozwala to zobaczyć pakiety, które będą osierocone, zaznaczyć je i usunąć wszystkie pakiety za pomocą tylko jednego wywołania apt-get.

"Pomoc" pokazuje stan pakietu podany przez dpkg -s. Uwaga: Twój wybór będzie utracony.

OPCJE

--help
Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

--skip-apt
Zamiast uruchamiać apt-get wyświetla jego linię poleceń.

--purge
Uruchamia apt-get remove z opcją --purge.

orphaner accepts most, but not all, options that deborphan accepts. These options are passed to deborphan unchanged, and described in deborphan's manpage. Options which are not accepted include switches to manage the keep file, and switches to change the output format. Note that switches which take an argument need to passed as one argument to orphaner. For instance to only show packages of priority optional and less important, you need to use --priority=optional (i.e., with the = sign, not with a space).

ZOBACZ TAKŻE

deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8), editkeep(8)

kwiecień 2004