Scroll to navigation

DEBORPHAN(1) General Commands Manual DEBORPHAN(1)

NAZWA

deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych

SKŁADNIA

deborphan [OPTION] ... [PACKAGE] ...

OPIS

deborphan finds packages that have no packages depending on them. The default operation is to search within the libs, oldlibs and introspection sections to hunt down unused libraries.

Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności tylko w tych pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu (stdout), tak jakby podano opcję --show-deps. Wyszukiwanie określonych pakietów, pokaże te pakiety niezależnie od ich priorytetu. Można podać -, aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia.

OPCJE

-f, --status-file=PLIK
Używa podanego PLIKU jako pliku stanu.
-h, --help
Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.
-v, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

MODYFIKATORY WYJŚCIA

-d, --show-deps
Wyświetla listę zainstalowanych pakietów oraz nazwy pakietów, które od nich zależą.
-P, --show-priority
Wyświetla priorytety znalezionych pakietów.
-s, --show-section
Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów.
--no-show-section
Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest ich pokazywanie (patrz --all-packages).
-z, --show-size
Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów.

MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA

-a, --all-packages
Check all the packages, instead of only those in the libs section. Best used (if at all used) in combination with --priority. This option implies --show-section.
-e, --exclude=LISTA
Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej przecinkami) liście LISTA, tak jakby nie były wymienione w pliku stanu pakietów.
-H, --force-hold
Ignore "hold" dpkg-flags on packages and thus display these packages. Without this option packages with the "hold" flag set will not be displayed. Please refer to dpkg(1) for more information about package flags. Due a bug in aptitude (Debian bug #137771) hold flags created by aptitude are ignored by deborphan.
--ignore-suggests
--ignore-recommends
Nie sprawdza, czy jest pakiet "sugerujący" (--ignore-suggests) lub "polecający" (--ignore-recommends) dany pakiet. Jeśli obie opcje zostaną użyte razem, to deborphan zachowa się tak, jakby opisany niżej tryb "miły" został wyłączony.
-n, --nice-mode
Wyłącza tryb "miły". W trybie tym sprawdzane jest, czy są zainstalowany pakiety "sugerujące" lub "polecające" wyszukany pakiet. Jeżeli tak, to pakiet zostanie zaznaczony jako używany, a jeżeli użyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujące dany pakiet zostaną wypisane tak, jakby od niego zależały.
-p, --priority=PRIORYTET
Show only those packages with a priority equal to, or greater than PRIORITY. PRIORITY may be in the range of 1–5, or one of required, important, standard, optional, extra. Default value for PRIORITY is 2 (important).
--find-config
This option searches for uninstalled packages which still have configuration files on the system. It implies the -a option.
--libdevel
Also search in section "libdevel".

ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ

-A, --add-keep PKG1 ... PKGn
Dodaje pakiety do listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać "-", aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Uwaga: wielkość liter w nazwach pakietów jest istotna.
-k, --keep-file=PLIK
Używa podanego PLIKU do przetrzymywania listy zatrzymanych pakietów.
-L, --list-keep
Wyświetla listę zatrzymanych pakietów.
-R, --del-keep PKG1 ... PKGn
Remove packages from the list of packages which are never to be reported. You may specify '-' to use standard input. If there are no dependencies for this package next time deborphan is invoked, it will be reported again.
-Z, --zero-keep
Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w połączeniu z opcją -A.

ZGADYWANIE

--guess-*
--no-guess-*
deborphan can try to guess what packages may not be of much use to you by examining the package's name and/or description. It will pretend the package is in the main/libs section, and report it as if it were a library. This method is in no way perfect or even reliable, so beware when using this! It is also possible to tell deborphan e.g., to guess all interpreters but not Perl by using --guess-interpreters --no-guess-perl or to guess all but not Mono by using --guess-all --no-guess-mono. Please note that the --no-guess- option must occur after the --guess- option it modifies, this makes it possible to declare more complex things like to guess all, except interpreters but additionally try to guess perl.

Następujące opcje można poprzedzić przez --guess lub (z wyjątkiem only) przez --no-guess-:

common
This option tries to find common packages, i.e. packages with names ending in -common.

data
This option tries to find data packages, i.e. packages with names ending in -data.

debug
This option tries to find debugging libraries, i.e. packages with names ending in -dbg or -dbgsym.

dev
This option tries to find development packages, i.e. packages with names ending in -dev. Also see option --libdevel.

doc
This option tries to find documentation packages, i.e. packages with names ending in -doc.

dummy
This option tries to find dummy packages, i.e. packages with dummy or transitional in their short description.

kernel
This option tries to find kernel-modules. It tries to match (-modules|^nvidia-kernel)-.*[0–9]+\.[0–9]+\.[0–9]+.

interpreters
Try to find all interpreter modules (i.e. imply ruby, pike, python, perl and mono).

mono
Ta opcja próbuje znaleźć biblioteki Mono. Próbuje dopasować ^libmono.

perl
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Perla. Próbuje dopasować ^lib.*-perl$.

pike
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pike'a. Próbuje dopasować ^pike[[:digit:]]*-.

python
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pythona. Próbuje dopasować ^python[[:digit:]]*-.

ruby
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Ruby'ego. Próbuje dopasować ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

section
This option tries to find libraries that were accidentally placed in the wrong section. It tries to match ^lib, but not if it ends in one of: -dbg, -dbgsym, -doc, -perl, or -dev.

all
Próbuje wszystkiego z powyższych.

only
Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub opisie pakietów. Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub większą liczbą powyższych opcji --guess. W przeciwnym razie deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

/var/lib/dpkg/status
Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji INFORMACJE O PAKIETACH strony podręcznika dpkg.
/var/lib/deborphan/keep
Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy zachować. Nazwy pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym porządku.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

BŁĘDY

Jeżeli zgłaszasz błąd, prosimy o dołączenie Twojego pliku /var/lib/dpkg/status. Pomoże nam to w powtórzeniu błędu.

AUTORZY

deborphan napisał Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, potem opiekował się nim Peter Palfrader <weasel@debian.org>, a obecnie zajmuje się nim Carsten Hey <c.hey@web.de>.

luty 2009 deborphan