Scroll to navigation

SENSIBLE-EDITOR(1) General Commands Manual SENSIBLE-EDITOR(1)

NAZWA

sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych

SKŁADNIA

sensible-editor [OPCJE...]
sensible-pager [OPCJE...]
sensible-browser url

OPIS

sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmują rozsądne decyzje o tym, jaki uruchomić - odpowiednio - edytor, pager czy przeglądarkę www. Programy w systemie Debian mogą albo używać tych skryptów jako domyślnego edytora, pagera czy przeglądarki stron www, albo naśladować ich zachowanie.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja zmiennych środowiskowych EDITOR, VISUAL, PAGER i BROWSER w environ(7)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, 2004
14 listopad 2010 Debian