Scroll to navigation

DROP FUNCTION(7) SQL - Dil Deyimleri DROP FUNCTION(7)

İSİM

DROP FUNCTION - bir işlevi kaldırır

KULLANIM

DROP FUNCTION isim ( [ veri_türü [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP FUNCTION mevcut bir işlevin tanımını siler. Komutu çalıştırabilmek için işlevin sahibi olmalısınız. Farkı argümanları olan aynı isimde çok sayıda işlev olabileceğinden silinecek işlevin argümanlarını da belirtmelisiniz.

PARAMETRELER

isim
Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

veri_türü
İşlevin bir argümanının veri türü.

CASCADE
İşleve bağımlı nesnelerin de (örn, tetikler veya işleçler) silinmesini sağlar.

RESTRICT
İşleve bağımlı nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

Karekök işlevini kaldırmak için:

DROP FUNCTION sqrt(integer);

UYUMLULUK

SQL standardında DROP FUNCTION diye bir deyim vardır ama bu komutla uyumlu değildir.

İLGİLİ BELGELER

CREATE FUNCTION [create_function(7)],
ALTER FUNCTION [alter_function(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL