Scroll to navigation

DROP CONVERSION(7) SQL - Dil Deyimleri DROP CONVERSION(7)

İSİM

DROP CONVERSION - bir karakter kümesi dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

DROP CONVERSION isim [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP CONVERSION evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü kaldırır. Bir tür dönüşümünü kaldırabilmeniz için dönüşümün sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

name
Tür dönüşümünün ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE, RESTRICT
Tür dönüşümlerinde bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

myname isimli dönüşümü silmek için:

DROP CONVERSION myname;

UYUMLULUK

SQL standardında DROP CONVERSION diye bir deyim yoktur.

SEE ALSO

ALTER CONVERSION [alter_conversion(7)],
CREATE CONVERSION [create_conversion(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL