Scroll to navigation

yuvsplittoppm(1) General Commands Manual yuvsplittoppm(1)

NAZWA

yuvsplittoppm - przekształca pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej pixmapy (ppm)

SKŁADNIA

yuvsplittoppm nazwa_bazowa szerokość wysokość [-ccir601]

OPIS

yuvsplittoppm odczytuje trzy pliki, zawierające składowe YUV; są to pliki: nazwa_bazowa.Y, nazwa_bazowa.U i nazwa_bazowa.V . Następnie zapisuje na standardowe wyjście przenośną pixmapę (plik .ppm).

Ponieważ pliki YUV nie zawierają nagłówków, ich wymiary, czyli szerokość oraz wysokość, muszą być podane w linii poleceń.

OPCJE

-ccir601
Zakłada, że trójki YUV są przeskalowane do mniejszego zakresu zgodnie ze standardem CCIR 601 (MPEG). Inaczej program zakłada, że pliki są w standardzie JFIF (JPEG).

ZOBACZ TAKŻE

ppmtoyuvsplit(1), yuvtoppm(1), ppm(5)

AUTOR

Marcel Wijkstra <wijkstra@fwi.uva.nl>, na podstawie ppmtoyuvsplit.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM> <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 10.0 oryginału.

26 sierpnia 93