Scroll to navigation

UNITS(7) Podręcznik programisty Linuksa UNITS(7)

NAZWA

units - przedrostki dziesiętne i binarne

OPIS

Przedrostki dziesiętne

W systemie jednostek SI do określania potęg dziesięciu używane są przedrostki. Kilometr to 1000 metrów, a megawat to 1000000 watów. Poniżej wypisane są standardowe przedrostki.
przedrostek nazwa wartość
y jokto 10^-24 = 0.000000000000000000000001
z zepto 10^-21 = 0.000000000000000000001
a atto 10^-18 = 0.000000000000000001
f femto 10^-15 = 0.000000000000001
p piko 10^-12 = 0.000000000001
n nano 10^-9 = 0.000000001
µ mikro 10^-6 = 0.000001
m mili 10^-3 = 0.001
c centy 10^-2 = 0.01
d decy 10^-1 = 0.1
da deka 10^ 1 = 10
h hekto 10^ 2 = 100
k kilo 10^ 3 = 1000
M mega 10^ 6 = 1000000
G giga 10^ 9 = 1000000000
T tera 10^12 = 1000000000000
P peta 10^15 = 1000000000000000
E eksa 10^18 = 1000000000000000000
Z zetta 10^21 = 1000000000000000000000
Y jotta 10^24 = 1000000000000000000000000

Symbolem mikro jest grecka litera mi, często pisana jako u w kontekście ASCII, gdy właściwa litera grecka jest niedostępna. Zobacz także

Przedrostki binarne

Przedrostki binarne są podobne do dziesiętnych, ale mają dodane 'i' (oraz "Ki" zaczyna się wielką literą 'K'). Ich nazwy zostały utworzone przez wzięcie pierwszej sylaby z nazwy przedrostka dziesiętnego o zbliżonej wielkości, po której dodano "bi", jak "binarny".
przedrostek nazwa wartość
Ki kibi 2^10 = 1024
Mi mebi 2^20 = 1048576
Gi gibi 2^30 = 1073741824
Ti tebi 2^40 = 1099511627776
Pi pebi 2^50 = 1125899906842624
Ei eksbi 2^60 = 1152921504606846976

Zobacz także

http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Dyskusja

Przed wprowadzeniem przedrostków binarnych, dość powszechnie używano k=1000 i K=1024 podobnie do b=bit, B=bajt. Niestety, M już jest wielką literą i nie można jej uczynić wielką, aby oznaczyć binarność.

Na początku nie miało to większego znaczenia, gdyż moduły pamięci i dyski były produkowane w rozmiarach będących potęgami dwójki. Zatem każdy wiedział, że w danym kontekście "kilobajt" i "megabajt" oznaczają, odpowiednio, 1024 i 1048576 bajtów. To, co pierwotnie było rozmytym stosowaniem przedrostków "kilo" i "mega" zaczęło być traktowane jako "rzeczywiste i prawdziwe znaczenie" w odniesieniu do komputerów. Wówczas zmieniła się technologia i rozmiary dysków stały się dowolne. Po okresie niepewności wszyscy producenci dysków zaczęli stosować standard, czyli k=1000, M=1000k, G=1000M.

Sytuacja stała się brzydka: w przypadku modemów 14k4, k=1000; w przypadku dyskietek 1.44MB, M=1024000 itd. W 1998 Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna przyjęła standard definiujący powyższe przedrostki binarne, umożliwiając stosowanie precyzyjnych i jednoznacznych jednostek.

Zatem obecnie, MB = 1000000 B a MiB = 1048576 B.

W świecie wolnego oprogramowania, programy powoli stają się zgodne z tym standardem. Podczas startu jądro Linuksa mówi

hda: 120064896 sectors (61473 MB) w/2048KiB Cache

MB to megabajty a KiB to kibibajty.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

2012-08-05 Linux