Scroll to navigation

qmail-qmtpd(8) System Manager's Manual qmail-qmtpd(8)

NAZWA

qmail-qmtpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMTP

SKŁADNIA

qmail-qmtpd

OPIS

qmail-qmtpd odbiera pocztę przez Protokół Szybkiego Przesyłania Poczty - z ang. Quick Mail Transfer Protocol (QMTP) - i wywołuje qmail-queue, by ustawić ją w kolejce wychodzącej. Polecenie qmail-qmtpd wymaga kilku zmiennych środowiska; patrz tcp-environ(5).

qmail-qmtpd korzysta z rcpthosts, morercpthosts, RELAYCLIENT, databytes i mechanizmów DATABYTES opisanych w qmail-smtpd(8).

ZOBACZ TAKŻE

tcp-env(1), tcp-environ(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-smtpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.