Scroll to navigation

E2FREEFRAG(8) System Manager's Manual E2FREEFRAG(8)

NAZWA

e2freefrag - informuje o fragmentacji wolnego miejsca

SKŁADNIA

e2freefrag [ -c część_kb ] [ -h ] system-plików

OPIS

Program e2freefrag służy do informowania o fragmentacji wolnego miejsca w systemach plików ext2/3/4. System-plików jest nazwą urządzenia systemu plików (np. /dev/hdc1, /dev/md0). Program e2freefrag skanuje informacje o mapie bloków w celu sprawdzenia jak wiele bloków jest obecnych jako przestrzeń ciągła. Wypisywany jest procent ciągłych wolnych bloków o rozmiarze i wyrównaniu część_kb. Informuje również o minimalnej/maksymalnej/średniej wielkości wolnych części w systemie plików, razem z histogramem wszystkich wolnych fragmentów. Można to wykorzystać do określenia poziomu fragmentacji wolnego miejsca w systemie plików.

OPCJE

-c część_kb
Jeśli poda się rozmiar części, e2freefrag wypisze liczbę wolnych fragmentów o rozmiarze część_kb, za jednostki stosując kilobajty (Kb). Rozmiar części musi być potęgą dwójki i być większy niż rozmiar bloku systemu plików.
-h
Wyświetla informacje o użyciu programu.

PRZYKŁAD

# e2freefrag /dev/vgroot/lvhome
Device: /dev/vgroot/lvhome
Blocksize: 4096 bytes
Total blocks: 1504085
Free blocks: 292995 (19.5%)

Min. free extent: 4 KB
Max. free extent: 24008 KB
Avg. free extent: 252 KB

HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents Free Blocks Percent 4K... 8K- : 704 704 0.2% 8K... 16K- : 810 1979 0.7% 16K... 32K- : 843 4467 1.5% 32K... 64K- : 579 6263 2.1% 64K... 128K- : 493 11067 3.8% 128K... 256K- : 394 18097 6.2% 256K... 512K- : 281 25477 8.7% 512K... 1024K- : 253 44914 15.3% 1M... 2M- : 143 51897 17.7% 2M... 4M- : 73 50683 17.3% 4M... 8M- : 37 52417 17.9% 8M... 16M- : 7 19028 6.5% 16M... 32M- : 1 6002 2.0%

AUTOR

Niniejsza wersja e2freefrag została napisana przez Rupesha Thakare, a zmodyfikowana przez Andreasa Dilgera <adilger@sun.com> oraz Kalpaka Shaha.

ZOBACZ TAKŻE

debugfs(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8)

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.

sierpień 2014 E2fsprogs wersja 1.42.12