Scroll to navigation

TRUNCATE(2) Podręcznik programisty Linuksa TRUNCATE(2)

NAZWA

truncate, ftruncate - ustawienie długości pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int truncate(const char *path, off_t length);
int ftruncate(int fd, off_t length);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje truncate i ftruncate powodują ustawienie długości pliku wskazanego przez nazwę path lub wskazanego przez deskryptor fd na dokładnie length bajtów długości.

Jeżeli plik przed operacją był dłuższy to odcięte dane zostaną utracone. Jeżeli plik przed operacja był krótszy zostanie on wydłużony bajtami o wartości zero.

Bieżący wskaźnik pliku nie jest zmieniany.

Jeżeli zmienił się rozmiar pliku to ctime i mtime pliku są aktualizowane, a bity suid i sgid atrybutów pliku są kasowane.

Deskryptor pliku przekazywany do ftruncate, musi być otwarty do zapisu, a plik którego nazwa przekazywana jest do truncate, musi być dostępny do zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Przy pomyślnym zakończeniu funkcje zwracają wartość zero. Przy wystąpieniu błędu zwracane jest -1 a właściwa informacja o błędzie jest w errno.

BŁĘDY

Dla truncate:
EACCES
Search permission is denied for a component of the path prefix, or the named file is not writable by the user.
EFAULT
Path points outside the process's allocated address space.
EFBIG
Argument length jest większy niż maksymalna długość pliku. (XSI)
EINTR
A signal was caught during execution.
EINVAL
The argument length is negative or larger than the maximum file size.
EIO
An I/O error occurred updating the inode.
EISDIR
Wskazana nazwa pliku jest nazwą katalogu.
ELOOP
Too many symbolic links were encountered in translating the pathname.
ENAMETOOLONG
A component of a pathname exceeded 255 characters, or an entire path name exceeded 1023 characters.
ENOENT
Plik wskazywany przez nazwę nie istnieje.
ENOTDIR
A component of the path prefix is not a directory.
EROFS
The named file resides on a read-only file system.
ETXTBSY
The file is a pure procedure (shared text) file that is being executed.

For ftruncate the same errors apply, but instead of things that can be wrong with path, we now have things that can be wrong with fd:

EBADF
The fd is not a valid descriptor.
EBADF or EINVAL
The fd is not open for writing.
EINVAL
The fd does not reference a regular file.

ZGODNE Z

4.4BSD, SVr4 (these function calls first appeared in BSD 4.2). POSIX 1003.1-1996 has ftruncate. POSIX 1003.1-2001 also has truncate, as an XSI extension.

SVr4 documents additional truncate error conditions EMFILE, EMULTIHP, ENFILE, ENOLINK. SVr4 documents for ftruncate an additional EAGAIN error condition.

UWAGI

The above description is for XSI-compliant systems. For non-XSI-compliant systems, the POSIX standard allows two behaviours for ftruncate when length exceeds the file length (note that truncate is not specified at all in such an environment): either returning an error, or extending the file. (Most Unices follow the XSI requirement.)

ZOBACZ TAKŻE

open(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 truncate

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1998-12-21