Scroll to navigation

BYTEORDER(3) Podręcznik programisty Linuksa BYTEORDER(3)

NAZWA

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

#include <arpa/inet.h>

uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

uint16_t htons(uint16_t hostshort);

uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

Funkcja htonl() przekształca wartość hostlong typu unsigned integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja htons() przekształca wartość hostshort typu unsigned short integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja ntohl() przekształca wartość netlong typu unsigned integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

Funkcja ntohs() przekształca wartość netshort typu unsigned short integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

W lokalnym porządku bajtów na platformie i386 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
htonl(), htons(), ntohl(), ntohs() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Niektóre systemy wymagają dołączenia pliku nagłówkowego <netinet/in.h> zamiast <arpa/inet.h>.

ZOBACZ TAKŻE

endian(3), gethostbyname(3), getservent(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU