Scroll to navigation

GETPROTOENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETPROTOENT(3)

NAZWA

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

SKŁADNIA

#include <netdb.h>

struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(const char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

void setprotoent(int stayopen);

void endprotoent(void);

OPIS

Funkcja getprotoent() odczytuje następny wpis z bazy danych protokołów (patrz protocols(5)) i zwraca strukturę protoent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobyname() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi name. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi number. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setprotoent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getproto*().

Funkcja endprotoent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:


struct protoent {
  char *p_name;    /* oficjalna nazwa protokołu */
  char **p_aliases;  /* lista aliasów */
  int  p_proto;   /* numer protokołu */
}

Polami struktury protoent są:

p_name
Oficjalna nazwa protokołu.
p_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego protokołu.
p_proto
Numer protokołu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracają wskaźnik do statycznej struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/protocols
plik bazy danych dla protokołów

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getprotoent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:protoent race:protoentbuf locale
getprotobyname() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:protobyname locale
getprotobynumber() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:protobynumber locale
setprotoent(), endprotoent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:protoent locale

W powyższej tabeli, protoent w race:protoent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setprotoent(3), getprotoent(3) lub endprotoent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

getnetent(3), getprotoent_r(3), getservent(3), protocols(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-07-23 GNU