Scroll to navigation

CTANH(3) Podręcznik programisty Linuksa CTANH(3)

NAZWA

ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex ctanh(double complex z);
float complex ctanhf(float complex z);
long double complex ctanhl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają tangens hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja tangensa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

    ctanh(z) = csinh(z) / ccosh(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
ctanh(), ctanhf(), ctanhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), catanh(3), ccosh(3), csinh(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19