Scroll to navigation

CEXP(3) Podręcznik programisty Linuksa CEXP(3)

NAZWA

cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykladnicza

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex cexp(double complex z);
float complex cexpf(float complex z);
long double complex cexpl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te wyliczają wartość e (2.71828..., podstawę logarytmu naturalnego) podniesionego do potęgi z.

Wzór:

    cexp(I * z) = ccos(z) + I * csin(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
cexp(), cexpf(), cexpl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cexp2(3), clog(3), cpow(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19