Scroll to navigation

UNAME(1) Polecenia użytkownika UNAME(1)

NAZWA

uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.
-a, --all
wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany
-s, --kernel-name
wyświetla nazwę jądra
-n, --nodename
wyświetla sieciową nazwę systemu
-r, --kernel-release
wyświetla numer wydania jądra
-v, --kernel-version
wyświetla wersję jądra
-m, --machine
wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
-p, --processor
wyświetla typ procesora lub unknown, jeśli jest nieznany
-i, --hardware-platform
wyświetla platformę sprzętową lub unknown, jeśli jest nieznana
-o, --operating-system
wyświetla system operacyjny
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uname proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)
Pełna dokumentacja uname jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i uname są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'uname invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23