Scroll to navigation

TEE(1) Polecenia użytkownika TEE(1)

NAZWA

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA

tee [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Kopiuje standardowe wejście do każdego PLIKU, wypisując je również na standardowe wyjście.
-a, --append
dołącza dane do podanych PLIKÓW, nie nadpisując ich zawartości
-i, --ignore-interrupts
ignoruje sygnały przerwania
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli jako PLIK podano -, kopiuje ponownie na standardowe wyjście.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu tee proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera, Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja tee jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i tee są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'tee invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Tomasz Wendlandt (PTM) <juggler@box.cp.com.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23