Scroll to navigation

qmail-pop3d(8) System Manager's Manual qmail-pop3d(8)

NAZWA

qmail-pop3d - rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

qmail-pop3d maildirname

OPIS

qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.
Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname, normalnie Maildir, w katalogu domowym użytkownika.
qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytujący nazwę użytkownika i hasło, oraz przez /bin/checkpassword, który sprawdza hasło i ustawia zmienne środowiskowe.
qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.
qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.
qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości, by przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.
qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.