Scroll to navigation

GROUPS(1) Polecenia użytkownika GROUPS(1)

NAZWA

groups - wyświetla grupy, w których jest użytkownik

SKŁADNIA

groups [OPCJA]... [NAZWA-UŻYTKOWNIKA]...

OPIS

Wyświetla grupy, do których przynależy każda NAZWA-UŻYTKOWNIKA lub gdy jej nie podano - bieżący proces (po zmianach bazy danych grup mogą wystąpić różnice).
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu groups proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jamesa Youngmana.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja groups jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i groups są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'groups invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23