Scroll to navigation

LOG1P(3) Podręcznik programisty Linuksa LOG1P(3)

NAZWA

log1p, log1pf, log1pl - logarytm z 1 plus argument

SKŁADNIA

#include <math.h>
double log1p(double x);
 
float log1pf(float x);
 
long double log1pl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
log1p():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99
 
log1pf(), log1pl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

log1p(x) zwraca wartość równoważną
log (1 + x)
Jest obliczana w sposób zapewniający dokładność, nawet gdy x wynosi prawie zero.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm naturalny argumentu (1 + x).
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.
Jeśli x jest równe -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają - HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub - HUGE_VALL.
Jeśli x jest mniejsze niż -1 (włączając w to ujemną nieskończoność), to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN ("nie jest liczbą").

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż -1
Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID).
Błąd bieguna: x jest równe -1
Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero ( FE_DIVBYZERO).
Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje log1p(), log1pf() i log1pl() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

exp(3), expm1(3), log(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-02-28