Scroll to navigation

GETUID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETUID(2)

NAZWA

getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
#include <sys/types.h>
uid_t getuid(void);
 
uid_t geteuid(void);

OPIS

getuid() zwraca rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego.
geteuid() zwraca efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

BŁĘDY

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

UWAGI

Historia

W Uniksie V6 wywołanie getuid() zwracało (euid << 8) + uid. UNIX V7 wprowadził osobne wywołania getuid() i geteuid().
Oryginalnie wywołania systemowe getuid() i geteuid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getuid32() oraz geteuid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getuid() i geteuid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-11-22 Linux