Scroll to navigation

FFS(3) Podręcznik programisty Linuksa FFS(3)

NAZWA

ffs, ffsl, ffsll - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

SKŁADNIA

#include <strings.h>
int ffs(int i);
#include <string.h>
int ffsl(long int i);
int ffsll(long long int i);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
ffs():
Od glibc 2.12:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L || _XOPEN_SOURCE >= 700 ||
Przed glibc 2.12:
none
ffsl(), ffsll():
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego (najmniej znaczącego) ustawionego bitu w słowie i. Mniej znaczący bit jest na pozycji 1, a bardziej znaczący na pozycji na przykład 32 lub 64. Funkcje ffsll() oraz ffsl() robią to samo, ale pobierają argumenty być może o innych rozmiarach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje zwracają pozycję pierwszego ustawionego bitu lub 0, jeśli żaden bit nie jest ustawiony.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje ffs(), ffsl() i ffsll() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

ffs(): 4.3BSD, POSIX.1-2001.
Funkcje ffsl() i ffsll() są rozszerzeniami glibc.

UWAGI

Systemy BSD definiują prototyp w <string.h>.

ZOBACZ TAKŻE

memchr(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-04-14 GNU