Scroll to navigation

LLSEEK(2) Podręcznik programisty Linuksa LLSEEK(2)

NAZWA

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <linux/unistd.h>
_syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res, uint, wh);
int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja _llseek repozycjonuje offset deskryptora pliku fd na (offset_high<<32) | offset_low bajtów względem początku pliku, względem bieżącej pozycji w pliku lub względem końca pliku, w zależności od tego, czy whence jest odpowiednio równe SEEK_SET, SEEK_CUR, czy SEEK_END. Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycję wynikową.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie pomyślnego zakończenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym przypadku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla wskazania rodzaju błędu.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
EINVAL
whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

lseek(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 llseek
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1995-06-10 Linux 1.2.9