Scroll to navigation

RPMDEPS(8) System Manager's Manual RPMDEPS(8)

NAZWA

rpmdeps - Generowanie zależności pakietów RPM

SKŁADNIA

rpmdeps {-P|--provides} {-R|--requires} PLIK ...

OPIS

rpmdeps generuje zależności pakietu dla zbioru argumentów PLIKOWYCH. Każdy argument PLIKOWY jest przeszukiwany pod kątem Elf32/Elf64, interpretera skryptów lub zależności dla skryptu, a zależności są wypisywane na standardowe wyjście.

ZOBACZ TAKŻE

rpm(8),

rpmbuild(8),

AUTORZY

Jeff Johnson <jbj@redhat.com>

24 października 2002 Red Hat, Inc.