Scroll to navigation

LS(1) Polecenia użytkownika LS(1)

NAZWA

ls - wypisuje zawartość katalogu

SKŁADNIA

ls [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje informacje o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

bez ukrywania plików zaczynających się od .
bez pokazywania . ani ..
z opcją -l: wyświetla autora każdego pliku
cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
nie wyświetla plików kończących się znakiem ~

z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku) i wypisuje go;
z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime;
w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików
wypisuje pliki w kolumnach
color the output WHEN; more info below
wypisuje same katalogi, nie ich zawartość
tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
podobnie, lecz nie używa *
across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w kolumnach)
jak -l --time-style=full-iso
jak -l, ale nie wypisuje właściciela
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024
podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń
follow each command line symbolic link that points to a directory
nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)
hyperlink file names WHEN
dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
wyświetla numer i-węzła każdego pliku
nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
używa długiego formatu wyjściowego
podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym
wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość
jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy
print entry names without quoting
jak -l, ale bez informacji o grupie
dodaje wskaźnik / do katalogów
wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych
pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls, a wyjściem jest terminal)
ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
odwraca porządek sortowania
wypisuje katalogi rekursywnie
wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach
sortuje według rozmiaru, od największych
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
time/date format with -l; see TIME_STYLE below
sort by time, newest first; see --time
przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8

z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu,
z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw,
w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu, od najnowszych
bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu
sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików
ustawia szerokość wyjścia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu
wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach
sortuje alfabetycznie według rozszerzeń
wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-1
list one file per line
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors(1) command to set it.

Kod wyjściowy:

0
OK,
1
przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),
2
przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dircolors(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ls invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1