Scroll to navigation

vhangup(2) System Calls Manual vhangup(2)

NAAM

vhangup - hang de huidige tty virtueel op

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
int vhangup(void);

Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

vhangup():


Vanaf glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
In glibc 2.19 en 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Tot en met glibc 2.19:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

BESCHRIJVING

vhangup() simuleert een ophangen van het huidige terminal. Deze aanroep verzorgd voor andere gebruikers dat ze een "clean" tty bij aanmelden hebben.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Het aanroepende proces heeft onvoldoende privileges om vhangup() aan te roepen; de CAP_SYS_TTY_CONFIG capaciteit is vereist.

VOLDOET AAN

Deze aanroep is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die overdraagbaar bedoeld zijn.

ZIE OOK

init(1), capabilities(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

30 oktober 2022 Linux man-pagina's 6.03