Scroll to navigation

utime(2) System Calls Manual utime(2)

NAAM

utime, utimes - verander toegangs en/of wijzigings tijden van een bestand

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <time.h>
int utime(const char *bestandsnaam
,          const struct utimbuf *_NULL_baartimes);
#include <sys/time.h>
int utimes(const char *bestandsnaam,
          const struct timeval times[_NULL_baar 2]);

BESCHRIJVING

OPMERKING: moderne applicaties zouden beter de interfaces gebruiken zoals beschreven in utimensat(2).

utime() veranderd de toegangs- en wijzigingstijden van een inode, opgegeven in bestandsnaam naar respectievelijk de actime en modtime velden van times. De status change time (ctime) wordt gezet op het huidige tijdstip, zelfs als de andere tijdstempel, niet daadwerkelijk verandert.

Als buf NULL is, dan worden de toegangs- en wijzigingstijden van het bestand naar de huidige tijd gezet.

Het veranderen van tijdstempels is toegestaan indien: of het proces heeft passende rechten, of het effectieve gebruiker ID is gelijk aan het gebruiker ID van het bestand, of times is NULL en het proces heeft schrijfrechten voor het bestand.

De utimbuf structuur is:


struct utimbuf {

time_t actime; /* toegangs tijd */
time_t modtime; /* wijziging tijd */ };

De utime() systeem aanroep staat specificatie van de tijdstempels met een resolutie van 1 seconde toe.

De utimes() systeem aanroep is vergelijkbaar, maar het times argument verwijst naar een tabel in plaats van een structure. De elementen van de tabel zijn timeval structures, die toestaan de precisie van tijdstempels met 1 microseconde op te geven. De timeval structure is:


struct timeval {

long tv_sec; /* seconden */
long tv_usec; /* microseconden */ };

times[0] specificeert de nieuwe toegangstijd, en times[1] specificeert te nieuwe wijzigingstijd. Als times gelijk is aan NULL, dan worden analoog aan utime(), de toegangs- en wijzigingstijd van het bestand gezet op de huidige tijd.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Zoek rechten werden geweigerd voor een van de mappen in het pad voorvoegsel van pad (zie ook path_resolution(7)).
times is NULL, de effectieve gebruiker ID komt niet overeen met de eigenaar van het bestand, de aanroeper heeft geen schrijfrechten naar het bestand en de aanroeper is niet gerechtigd (Linux: heeft ofwel de CAP_DAC_OVERRIDE ofwel de CAP_FOWNER capaciteit niet).
bestandsnaam bestaat niet.
times is niet NULL, de effectieve gebruiker ID komt niet overeen met de eigenaar van het bestand, de aanroeper is niet gerechtigd (Linux: heeft ofwel de de CAP_FOWNER capaciteit niet).
pad verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.

VOLDOET AAN

utime(): SVr4, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 markeert utime() als verouderd.

utimes(): 4.3BSD, POSIX.1-2001.

OPMERKINGEN

Linux staat niet toe tijdstempels op een onveranderlijk bestand te veranderen, of het zetten van tijdstempels op iets anders dan de huidige tijd op een alleen-toevoegen bestand.

ZIE OOK

chattr(1), touch(1), futimesat(2), stat(2), utimensat(2), futimens(3), futimes(3), inode(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

3 december 2022 Linux man-pagina's 6.03