Scroll to navigation

time(2) System Calls Manual time(2)

NAAM

time - krijg de tijd in seconden

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <time.h>
time_t time(time_t Null_baar*_tloc);

BESCHRIJVING

time() geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1, 1970), gemeten in seconden.

Als tloc ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in het geheugen waarnaar gewezen wordt door tloc.

EIND WAARDE

Bij succes wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t) -1) teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

tloc wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
Op systemen waar de C bibliotheek time() omwikkel functie een beroep doet op een implementatie voorzien door de vdso(7) (zodat er geen trap naar de kernel is), kan een ongeldig adres tot het SIGSEGV signaal leiden.

VOLDOET AAN

SVr4, 4.3BSD, C99, POSIX.1-2001. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.

OPMERKINGEN

POSIX.1 bepaald seconden sinds het Epoch gebruik makend van een formule die het aantal seconden tussen een bepaalde tijd en het Epoch benaderd. Deze formule houdt rekening met de feiten dat alle even jaren deelbaar door 4 schrikkeljaren zijn, maar dat jaren die ook deelbaar zijn door honderd geen schrikkeljaren zijn behalve als deze deelbaar zijn door 400, in elk geval ze schrikkeljaren zijn. Deze waarde is niet hetzelfde als het echte aantal seconden tussen de tijd en de Epoch, vanwege schrikkelseconden en omdat het niet vereist is dat systeem klokken gesynchroniseerd zijn aan een standaard referentie. De bedoeling is dat de interpretatie van het aantal seconden sinds de Epoch waarden consistent is; zie POSIX.1-2008 Rationale A.4.15 voor verdere uitleg.

Op Linux kan de aanroep van time() met tloc opgegeven als NULL niet falen met de fout EOVERFLOW, zelfs bij ABI´s waar time_t toegekend is aan een 32-bit geheel getal en het aantal klok tikken de 2**31 (2038-01-19 03:14:08 UTC, los van schrikkelseconden) passeerde. (POSIX.1 staat toe, maar vereist de EOVERFLOW fout niet, in het geval dat het aantal seconden sinds Epoch niet passen in time_t). In plaats daarvan is het gedrag niet gedefinieerd wanneer de systeem tijd buiten het bereik van time_t komt. Applicaties bedoeld om te draaien na 2038 moeten ABI´s gebruiken met een time_t groter dan 32 bits.

BUGS

Foutief teruggegeven waarden van deze systeem aanroep kunnen niet onderscheiden worden van succesvolle rapportages dat de tijd een aantal seconden voor de Epoch, daarom zet de C bibliotheek omwikkel functie nooit errno als resultaat van deze aanroep.

Het tloc argument is overbodig en moet altijd NULL zijn in nieuwe code. Wanneer tloc gelijk is aan NULL, kan de aanroep nooit falen.

C library/kernel verschillen

Op sommige architecture, wordt in een implementatie van time() voorzien door vdso(7).

ZIE OOK

date(1), gettimeofday(2), ctime(3), ftime(3), time(7), vdso(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

29 december 2022 Linux man-pagina's 6.03