Scroll to navigation

sysinfo(2) System Calls Manual sysinfo(2)

NAAM

sysinfo - geeft informatie over totale systeem statistieken

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <sys/sysinfo.h>
int sysinfo(struct sysinfo *info);

BESCHRIJVING

sysinfo() retourneert bepaalde statistieken over geheugen en swap gebruik, zowel als de gemiddelde belasting.

Tot Linux 2.3.16 gaf sysinfo() informatie in de volgende structure:


struct sysinfo {

long uptime; /* Seconden sinds opstarten */
unsigned long loads[3]; /* 1, 5, en 15 minuten belasting gemiddelden */
unsigned long totalram; /* Totale bruikbare werkgeheugen grootte */
unsigned long freeram; /* Beschikbare geheugen grootte */
unsigned long sharedram; /* Hoeveelheid gedeeld geheugen */
unsigned long bufferram; /* Geheugen gebruikt door buffers */
unsigned long totalswap; /* Totaal swap ruimte maat */
unsigned long freeswap; /* Swap ruimte nog steeds beschikbaar */
unsigned short procs; /* Aantal huidige processen */
char _f[22]; /* Vult structuur aan tot 64 bytes */ };

In bovenstaande structure, worden de groottes van geheugen en swap velden gegeven in bytes.

Vanaf Linux 2.3.23 (i386) en Linux 2.3.48 (alle architecturen) is de structure:


struct sysinfo {

long uptime; /* Seconden sinds opstarten */
unsigned long loads[3]; /* 1, 5, en 15 minuten belasting gemiddelden */
unsigned long totalram; /* Totale bruikbare werkgeheugen grootte */
unsigned long freeram; /* Beschikbare geheugen grootte */
unsigned long sharedram; /* Hoeveelheid gedeeld geheugen */
unsigned long bufferram; /* Geheugen gebruikt door buffers */
unsigned long totalswap; /* Totaal swap ruimte maat */
unsigned long freeswap; /* Swap ruimte nog steeds beschikbaar */
unsigned short procs; /* Aantal huidige processen */
unsigned long totalhigh; /* Totaal hoog geheugen grootte */
unsigned long freehigh; /* Beschikbaar hoog geheugen grootte */
unsigned int mem_unit; /* Memory eenheid grootte in bytes */
char _f[20-2*sizeof(long)-sizeof(int)];
/* Padding to 64 bytes */ };

In bovenstaande structure worden de groottes van geheugen en swap velden gegeven als veelvouden van mem_unit bytes.

EIND WAARDE

Bij succes geeft sysinfo() nul terug. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

info is geen geldig adres.

VERSIES

sysinfo() verscheen voor het eerst in Linux 0.98.pl6.

VOLDOET AAN

Deze functie is Linux-specifiek, en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die overdraagbaar moeten zijn.

OPMERKINGEN

Alle informatie geleverd door deze systeem aanroep is ook beschikbaar via /proc/meminfo en /proc/loadavg.

ZIE OOK

proc(5)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

30 oktober 2022 Linux man-pagina's 6.03