Scroll to navigation

stime(2) System Calls Manual stime(2)

NAAM

stime - zet tijd

SAMENVATTING

#include <time.h>
[[afgekeurd]]int stime(const time_t *t);

Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

stime():


Vanaf glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
glibc 2.19 en eerder:
_SVID_SOURCE

BESCHRIJVING

LET OP: Deze functie is verouderd; gebruik clock_settime(2) in zijn plaats.

stime() stelt het idee van tijd en datum van het systeem in. Tijd, zoals aangewezen door t, wordt gemeten in seconden vanaf 1 januari 1970 00:00:00 GMT. stime() mag alleen door de systeem beheerder uitgevoerd worden.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Fout bij het verkrijgen van informatie van de user space.
Het aanroepende proces heeft onvoldoende privileges. Onder Linux, is het CAP_SYS_TIME privilege nodig.

VOLDOET AAN

SVr4.

OPMERKINGEN

Vanaf glibc 2.31 is deze functie niet langer beschikbaar voor nieuw gelinkte applicaties en is niet langer gedeclareerd in <time.h>.

ZIE OOK

date(1), settimeofday(2), capabilities(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

5 februari 2023 Linux man-pagina's 6.03