Scroll to navigation

getuid(2) System Calls Manual getuid(2)

NAAM

getuid, geteuid - krijg gebruiker identiteit

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

BESCHRIJVING

getuid() geeft het echte gebruiker ID van het huidige proces terug.

geteuid() geeft het geldende gebruiker ID van het huidige proces terug.

FOUTEN

Deze functies slagen altijd en modificeren errno nooit.

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

OPMERKINGEN

Geschiedenis

In UNIX V6 gaf de getuid() aanroep (euid << 8) + uid terug. UNIX V7 introduceerde aparte aanroepen getuid() en geteuid().

De originele Linux getuid() en geteuid() systeem aanroepen ondersteunen alleen 16-bit gebruiker IDs. Vervolgens, voegde Linux 2.4 getuid32() en geteuid32() toe voor 32-bit IDs ondersteuning. De glibc getuid() en geteuid() omwikkel functies handelen de variaties in kernel versies transparant af.

Op Alpha wordt in plaats van de paren getuid() en geteuid() systeem aanroepen, een enkele getxuid() systeem aanroep voorzien, die een paar echte en effectieve UID´s terug geeft. De glibc getuid(0) en geteuid() omwikkel functies handelen dit transparant af. Zie de syscall(2) voor details betreffende de register indeling.

ZIE OOK

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

30 oktober 2022 Linux man-pagina's 6.03