Scroll to navigation

SORT(1) Brukerkommandoer SORT(1)

NAVN

sort - sort lines of text files

OVERSIKT

sort [VALG]... [FIL]...
sort [VALG]... --files0-from=F

BESKRIVELSE

Skriv ut sorterte sammenslåinger av alle FILer til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg. Sorteringsvalg:

Ignorer ledende tomrom.
Bare sjekk tomrom-, alfabet- og talltegn.
Behandle store og små bokstaver likt.
Sammenlikn i henhold til generell tallverdi.
Bare vurder utskrivbare tegn.
Sammenlikn (ukjent) < «JAN» < ... < «DEC»
Sammenlikne menneskelig lesbare tall (f.eks. 2K 1G).
Sammenlikne i henhold til strengens tallverdi.
shuffle, but group identical keys. See shuf(1)
Hent vilkårlighetsdata fra FIL.
Vis resutater i omvendt rekkefølge.
Sorter i henhold til ORD: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V.
Sorter etter evt. versjonsnummer i tekst.

Andre valg:

Ikke slå sammen flere enn NMERGE antall inndata på én gang (bruk midlertidige filer for å slå sammen flere).
Sjekk om inndata allerede er sortert (ikke sorter).
Likner -c, men rapporterer ikke første feilaktige linje.
Pakker ned midlertidige filer med PROG (pakk dem ut med PROG -d).
Marker den delen av linja som brukes i sortering, og varsle om tvilsom bruk til standardfeil.
Les inndata fra NUL(tomrom-)-adskilte filnavn i fil F (hvis F er «-», leser programmet standard inndata).
Sorter via en knapp (KNAPPDEF angir plassering og type).
Slå sammen filer som allerede er sortert (ikke sorter).
Skriv resultat til valgt FIL, i stedet for standardutdata.
Stabiliser programmet ved å deaktivere siste løsning-metoden.
Bruk valgt STØRRelse på hovedmellomlager.
Bruk valgt SKILletegn, i stedet for overgang fra ikke-tomrom til tomrom.
Bruk angitt MAPPE for midlertidige filer, i stedet for $TMPDIR eller /tmp (flere valg angir flere mapper her).
Endre hvor mange (N) sorteringer som kan utføres samtidig.
Ved bruk sammen med -c: se etter streng sortering ved bruk uten -c: bare skriv ut det første tilfellet av en tilsvarende kjøring.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

KNAPPDEF er F[.C][VALG][,F[.C][VALG]] for start- og stoppunkt, der F er et feltnummer og C en tegnposisjon innenfor feltet. Begge telles fra 1, og stoppunktet er slutten av linja som standard. Hvis hverken -t eller -b er i bruk, telles tegnene i et felt fra tomrommet som ligger foran. VALGene kan gjøres i form av énbokstavs-sorteringsvalg [bdfgiMhnRrV], og overstyrer globale sorteringsvalg for aktuell nøkkel. Hele linja brukes som nøkkel hvis ingen nøkkel oppgis. Bruk --debug for å se etter feil i nøkler.

STØRRelsen kan etterfølges av følgende multiplikasjonssuffikser: % 1% av minne, b 1, K 1024 (standard) og så videre (M, G, T, P, E, Z, Y).

*** ADVARSEL ***: Miljøets regioninnstilling påvirker sorteringsrekkefølge. Velg LC_ALL=C for tradisjonell sortering med innebygde byte-verdier.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Mike Haertel og Paul Eggert.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

shuf(1), uniq(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
eller lokalt: info '(coreutils) sort invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1