Scroll to navigation

GRUB-SCRIPT-CHECK(1) Brukerkommandoer GRUB-SCRIPT-CHECK(1)

NAVN

grub-script-check - check grub.cfg for syntax errors

OVERSIKT

grub-script-check [VALG...] [STI]

BESKRIVELSE

Kontroller at oppsettsfila for GRUB-skript ikke inneholder syntaksfeil.

skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkconfig(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-script-check opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-script-check programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-script-check

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GRUB 2.06-13