Scroll to navigation

PR(1) Brugerkommandoer PR(1)

NAVN

pr - konverter tekstfiler for udskrivning

SYNOPSIS

pr [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Sidenummerér eller omform FILer til kolonner for udskrivning.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

+FØRSTE_SIDE[:SIDSTE_SIDE], --pages=FØRSTE_SIDE[:SIDSTE_SIDE]
start [slut] udskrift med FØRSTE_[SIDSTE_]SIDE
lav KOLONNER-kolonners udskrift og skriv kolonner nedad med mindre "-a" er angivet. Balancér antal linjer i kolonnerne på hver side.
skriv kolonner henover i stedet for nedad. Bruges sammen med -KOLONNER
brug hat-notation (^G) og oktal omvendt skråstregsnotation
dobbelt afstand i udskriften
brug FORMAT for dato i overskriften
udvid ind-TEGN (TABs) til BREDDE blanktegn (8)
brug sideskift(FF) i stedet for linjeskift for at separere sider (med et 3-linjers sidehoved med -F eller et 5-linjers hoved og bund uden -F)
brug centreret OVERSKRIFT i stedet for filnavn i sidehoved; -h "" skriver en blank linje. Brug ikke -h"".
erstat mellemrum med TEGN (TAB) med tabulatorer af BREDDE (8)
flet fulde linjer. Deaktiverer linjeafkortning ved -W, ingen kolonnejustering, --sep-string[=STRENG] sætter separatorer
sæt sidelængde til SIDELÆNGDE (66) linjer forvalgt antal tekstlinjer er 56, eller 63 med -F) medfører -t hvis SIDELÆNGDE <= 10
udskriv alle filer parallelt, en i hver kolonne; afkort linjer, men flet linjer af fuld længde med -J
nummerér linjer, brug CIFRE (5) cifre, så SEP (TAB); forvalgt tælling starter med første linje af indfil
start tælling med NUMMER på første linje på første side som skrives (se +FØRSTE_SIDE)
indryk linjer MARGEN (nul) mellemrum, idet -w og -W ikke påvirkes. MARGEN vil blive lagt til SIDEBREDDE
advar ikke når en fil ikke kan åbnes
adskil kolonner med et enkelt TEGN. Forvalgt TEGN er <TAB> uden -w og "ingen tegn" med -w. -s[TEGN] slår linjeafkortning fra for alle 3 kolonneflagene (-KOLONNER|-a -KOLONNER|-m) bortset fra -w
adskil kolonner med STRENG. Uden -S: Forvalgt skilletegn er <TAB> med -J og <mellemrum> ellers (samme som -S" "). Ingen effekt på kolonneflag
udelad sidehoveder og -fødder; antages som udgangspunkt hvis PAGE_LENGTH <= 10
brug ikke sidehoved og -fod, og eliminer eventuel sidenummerering fra sideskift (form feed) i indfiler
brug oktal omvendt skråstregsnotation
sæt altid sidebredde til SIDEBREDDE (72) kolonner. Kun for flerkolonneudskrift, -s[tegn] slår fra (72)
sæt sidebredde til SIDEBREDDE (72) kolonner, altid. Afkort linjer hvis -J ikke er sat. Påvirker ikke -S eller -s
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af Pete TerMaat og Roland Huebner.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) pr invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1