Scroll to navigation

EXPAND(1) Brugerkommandoer EXPAND(1)

NAVN

expand - konverter indryk (tabulatorer) til mellemrum

SYNOPSIS

expand [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Konvertér tabulatorer i hver FIL til mellemrum, skriv til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

konvertér ikke tabulatorer efter ikke-blanktegn
sæt tabulatorer N tegn fra hinanden, ikke 8
brug kommaadskilt liste med tabulatorpositioner. Sidst givne position indledes med »/« for at angive en tabulatorstørrelse, der gælder efter sidste eksplicit givne tabulatorstop. Endvidere kan præfikset »+« bruges til at justere resterende tabulatorstop relativt til sidst givne tabulatorstop frem for første kolonne.
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

unexpand(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/expand>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) expand invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1