Scroll to navigation

ENV(1) Brugerkommandoer ENV(1)

NAVN

env - afvikling af et program i et ændret miljø

SYNOPSIS

env [FLAG]... [-] [NAVN=VÆRDI]... [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Sæt hvert NAVN til VÆRDI i miljøet og kør KOMMANDO.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

start uden miljøvariable
-0, --null
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
fjern miljøvariablen NAVN
ændr arbejdskatalog til KAT
behandl og opdel S i adskilte argumenter; bruges til at give flere argumenter i shebang-linjer
blokér levering af SIG-signaler til KOMMANDO
nulstil håndtering af SIG-signaler til standard
sæt håndtering af SIG-signaler til ingenting
vis ændrede indstillinger for signaler på stderr
vis uddybende information om hvert trin i behandling
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

En - for sig selv medfører -i. Hvis ingen KOMMANDO er angivet, udskriv det resulterende miljø.

SIG kan være et signalnavn såsom "PIPE" eller et signalnummer såsom "13". Uden SIG medtages alle kendte signaler. Signaler kan adskilles med komma.

TILVALG

Brug af -S/--split-string i skripter

Tilvalget -S gør det muligt at angive flere parametre i et skript. Afvikling af et skript navngivet 1.pl indeholdende den følgende første linje:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Vil afvikle perl -w -T 1.pl .

Uden parameteren '-S' vil skriptet sandsynligvis fejle med:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': Ingen sådan fil eller mappe

Se den fulde dokumentation for yderligere detaljer.

--default-signal[=SIG] brug

Dette tilvalg gør det muligt at indstille en signalhåndtering til sin standardhandling, hvilket ikke er muligt via den traditionelle shell trap-kommando. De følgende eksempler sikrer, at seq vil blive afsluttet af SIGPIPE uanset hvordan dette signal bliver håndteret i processen, der sætter kommandoen i gang.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

NOTER

POSIX's exec(3p) sider siger:

"mange eksisterende programmer antager fejlagtigt, at de starter med bestemte signaler sat til standardhandlingen og/eller ublokeret ... Derfor er det bedst ikke at blokere eller ignorere signaler på tværs af kørbare filer uden en eksplicit grund til dette, og specielt ikke blokere signaler på tværs af kørbare filer for arbitrære (ikke tæt samarbejdende) programmer."

FORFATTER

Skrevet af Richard Mlynarik, David MacKenzie og Assaf Gordon.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) env invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1