Scroll to navigation

CKSUM(1) Brugerkommandoer CKSUM(1)

NAVN

cksum - beregn og verificer filkontrolsummer

SYNOPSIS

cksum [TILVALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Udskriv eller verificer kontrolsummer. Bruger som standard 32-bit CRC-algoritmen.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

vælg hashværdi. Se DIGEST nedenfor.
læs kontrolsummer fra FILerne og tjek dem
længde af hashværdi i bit; må ikke overstige blake2- algoritmens maksimum, og skal være et multiplum af 8
opret en kontrolsum i BSD-stil (standard)
opret en kontrolsum i omvendt stil, uden hashværdi
afslut udlinjer med NUL frem for linjeskift og slå undvigesekvenser fra i filnavne

De følgende fem flag bruges kun ved verifikation af kontrolsummer:

giv ikke fejl og vis ikke status for manglende filer
udskriv ikke OK for hver godkendt fil
udskriv ikke noget; statuskode angiver resultat
afslut med status forskellig fra nul ved fejlformaterede kontrolsumlinjer
advar om fejlformaterede kontrolsum-linjer
indikerer anvendt implementering
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

DIGEST bestemmer hashværdi-algoritmen og uddataformatet:

(svarer til sum -s)
(svarer til sum -r)
(svarer til cksum)
(svarer til md5sum)
(svarer til sha1sum)
(svarer til sha224sum)
(svarer til sha256sum)
(svarer til sha384sum)
(svarer til sha512sum)
(svarer til b2sum)
(kun tilgængelig via cksum)

Når der kontrolleres, så skal inddata være et tidligere resultat af dette program eller et tilsvarende uafhængigt program.

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady og Q. Frank Xia.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cksum invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1