Scroll to navigation

CHGRP(1) Brugerkommandoer CHGRP(1)

NAVN

chgrp - ændre gruppeejerskab

SYNOPSIS

chgrp [TILVALG]... GRUPPE FIL...
chgrp [TILVALG]... --reference=RFIL FIL...

BESKRIVELSE

Ændr gruppen for hver FIL til GRUPPE. Med --reference ændres gruppen for hver FIL til den for RFIL.

ligesom verbose men rapporterer kun når der bliver lavet ændringer
undertrykker de fleste fejlbeskeder
skriver en besked for alle filer den undersøger
virk på referenten af hver symbolsk lænke (dette er standardopførsel) frem for selve lænken
påvirker symbolske lænker i stedet for filen der er lænket til (kun for systemer der kan ændre ejerskabet af en symlænke)
behandl ikke »/« specielt (standard)
virk ikke rekursivt på »/«
brug gruppen for RFIL frem for at angive en værdi for GRUPPE
ændre filer og kataloger rekursivt

Følgende flag ændrer måden hvorpå et hierarki gennemløbes når flaget -R også angives. Hvis mere end et angives, vil kun det sidst valgte være gyldigt.

hvis kommandolinjeargumentet er en symbolsk lænke til et katalog, så gennemløb dette
gennemløb enhver symbolsk kataloglænke, der mødes undervejs
gennemløb ingen symbolske lænker (standard)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

EKSEMPLER

Sæt gruppen for /u til "ansatte".
Sæt gruppen for /u og underfiler til "ansatte".

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

chown(1), chown(2)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) chgrp invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Kenneth Rohde Christiansen <kenneth@gnu.org>, Peter Makholm <peter@makholm.net>, Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk> og Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1