Scroll to navigation

CAT(1) Brugerkommandoer CAT(1)

NAVN

cat - sammensæt filer og udskriv til standard-ud

SYNOPSIS

cat [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Sammensæt og skriv filer FILer til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

samme som -vET
nummerér ikke-blanke ud-linjer. Tilsidesætter -n
samme som -vE
skriv $ i slutningen af hver linje
nummerér alle ud-linjer
skriv aldrig mere end én blank linje ad gangen
samme som -vT
vis tabulatorer som ^I
(ignoreret)
brug ^ og M- notation, undtagen for LFD og TAB
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

EKSEMPLER

cat f - g
Udskriv indhold af f, så standard-ind, så indhold af g.
Kopier standard-ind til standard-ud.

FORFATTER

Skrevet af Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

tac(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cat invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1