Scroll to navigation

ACCESSDB(8) Verktyg för sidvisning av manual ACCESSDB(8)

NAMN

accessdb - dumpar innehåller från en man-db-databas i ett läsbart format

SYNOPSIS

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<indexfil>]

BESKRIVNING

accessdb kommer att mata ut datan som finns i en man-db-databas i läsbart format. Som standard kommer det att dump[a datan från /var/cache/man/index.<db-typ>, där <db-typ> är beroende av vilket databasbibliotek som används.

Om ett argument anges till accessdb går det att åsidosätta detta standardvärde.

FLAGGOR

Skriver ut felsökningsinformation.
-?, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
Visa versionsinformation.

UPPHOVSMAN

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

FEL

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-09-23 2.12.0