Scroll to navigation

KJS5(1) Programmeringsverktyg KJS5(1)

NAMN

kjs5 - KDE:s ECMAScript-kompatibla tolk

ÖVERSIKT

kjs5 [[--help] | [-help] | [-h]] [[--version] | [-version] | [-v]] [[-e sats]] [skript]

BESKRIVNING

kjs är KDE:s ECMAScript/JavaScript-gränssnitt.

PROGRAMVÄLJARE

--help,-help,-h

Visa användning av kjs5.

--version,-version,-v

Visa kjs5 version.

-e sats

Kör satsen och avslutar. Till exempel:

kjs5 -e "print('Hej allesamman')"

skript

Kör satserna som är inkluderade i filen skript.

ANVÄNDNING

kjs5 fil, liksom många andra tolkar när de anropas utan parametrar, använder en radeditor för inskrivning av satser, och visar promptern

JS
>

. För att avsluta radeditorn, skriv quit() eller tryck på Ctrl+D.

SE OCKSÅ

kjscmd5(1)

FEL

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>

Author.

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
2014-05-04 KDE Ramverk Ramverk 5.0