Scroll to navigation

dpkg-mergechangelogs(1) dpkg-suite dpkg-mergechangelogs(1)

NAAM

dpkg-mergechangelogs - 3-wegs samenvoeging van debian/changelog-bestanden

OVERZICHT

dpkg-mergechangelogs [optie...] oud nieuw-a nieuw-b [uitvoer]

BESCHRIJVING

Dit programma gebruikt de 3 beschikbare versies van Debian changelog om een samengevoegd changelog-bestand te genereren. De resulterende changelog wordt in het bestand uitvoer opgeslagen of, indien die parameter niet opgegeven werd, naar de standaarduitvoer gestuurd.

Elk item wordt aan de hand van zijn versienummer geïdentificeerd en er wordt van uitgegaan dat ze niet tegenstrijdig zijn. Zij worden eenvoudig samengevoegd in de juiste volgorde (volgens aflopend versienummer). Wanneer --merge-prereleases gebruikt wordt, wordt het deel van het versienummer achter de tilde weggelaten, waardoor 1.0-1~exp1 en 1.0-1~exp5 beschouwd worden als hetzelfde item. Als dezelfde versie zowel in nieuw-a als in nieuw-b voorkomt, wordt geprobeerd een standaard regelgeoriënteerde 3-wegs samenvoeging uit te voeren (op voorwaarde dat de module Algorithm::Merge voorhanden is — ze maakt deel uit van het pakket libalgorithm-merge-perl —, anders krijgt u een algemene tegenstrijdigheid in verband met de inhoud van het item).

OPTIES

Laat het deel achter de laatste tilde in het versienummer vallen bij het uitvoeren van een versievergelijking om uit te maken of verondersteld moet worden dat het om twee dezelfde items gaat of niet.

Dit is nuttig als u in het changelog-bestand hetzelfde item blijft gebruiken, maar het versienummer ervan geregeld verhoogt. U kunt bijvoorbeeld 2.3-1~exp1, 2.3-1~exp2, ... hebben tot aan de officiële release 2.3-1, die allemaal hetzelfde changelog-item zijn dat in de loop van de tijd geëvolueerd is.

Toon info over het gebruik en sluit af.
Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

BEPERKINGEN

Alles wat niet door Dpkg::Changelog ontleed wordt, geraakt tijdens het samenvoegen verloren. Dit kan gaan om zaken zoals commentaar die daar niet hoort te staan, enz.

INTEGRATIE MET GIT

Indien u dit programma wenst te gebruiken om Debian changelog-bestanden in een git-opslagplaats samen te voegen, moet u eerst een nieuw samenvoegingsstuurprogramma registreren in .git/config of ~/.gitconfig:


[merge "dpkg-mergechangelogs"]
name = debian/changelog merge driver
driver = dpkg-mergechangelogs -m %O %A %B %A

Daarna moet u het samenvoegingsattribuut voor het debian/changelog-bestand instellen, ofwel in .gitattributes in de opslagplaats zelf, of in .git/info/attributes:


debian/changelog merge=dpkg-mergechangelogs

2020-03-08 1.20.0