Scroll to navigation

WCPCPY(3) Podręcznik programisty Linuksa WCPCPY(3)

NAZWA

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpcpy():

Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpcpy() jest odpowiednikiem stpcpy(3) dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch znaków z src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpcpy() zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do kończącego szerokiego znaku null.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcpcpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcscpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU