Scroll to navigation

GETLOADAVG(3) Podręcznik programisty Linuksa GETLOADAVG(3)

NAZWA

getloadavg - odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int getloadavg(double loadavg[], int nelem);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getloadavg():

  Od glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  W glibc do 2.19 włącznie:
    _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcja getloadavg() zwraca średnią liczbę procesów w systemowej kolejce procesów do obsłużenia w kilku przedziałach czasu. Pobierane jest maksymalnie nelem próbek wartości obciążenia, które są następnie przypisywane do kolejnych elementów tablicy loadavg[]. Funkcja umożliwia pobranie maksymalnie trzech próbek wartości średniego obciążenia z odpowiednio średnim obciążeniem w ostatnich 1, 5 i 15 minutach pracy systemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeżeli wartość średniego obciążenia jest niedostępna, to funkcja zwraca -1. W przeciwnym wypadku, zwracana wartość jest liczbą zwróconych próbek obciążenia.

WERSJE

Funkcja jest dostępna w bibliotece glibc od wersji 2.2.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getloadavg() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD i Solaris.

ZOBACZ TAKŻE

uptime(1), proc(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Tomasz Kłoczko (PTM) <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 Linux