Scroll to navigation

GETDTABLESIZE(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDTABLESIZE(3)

NAZWA

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getdtablesize(void);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdtablesize():

Od glibc 2.12:
/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
    || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
    

Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

BŁĘDY

Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getdtablesize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w 4.2BSD). Nie jest wymieniona w POSIX.1; przenośne aplikacje powinny zamiast niej używać sysconf(_SC_OPEN_MAX).

UWAGI

getdtablesize() jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja z glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca bieżącą wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@pdione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 Linux