Scroll to navigation

GETDIRENTRIES(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDIRENTRIES(3)

NAZWA

getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

SKŁADNIA

#include <dirent.h>

ssize_t getdirentries(int fd, char *buf, size_t nbytes , off_t *basep);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdirentries(): Od glibc 2.19: _DEFAULT_SOURCE Glibc 2.19 i wcześniejsze: _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych jest co najwyżej nbytes bajtów. Czytanie rozpoczyna się od przesunięcia *basep i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po przeczytaniu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

getdirentries() zwraca liczbę przeczytanych bajtów lub zero, gdy próba czytania następuje na końcu katalogu. Gdy wystąpi błąd, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getdirentries() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych. Należy zamiast niej używać opendir(3) i readdir(3).

ZOBACZ TAKŻE

lseek(2), open(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU